It sit derop, mar wij gean troch!!! MGPNGP 2020

Onderwerp: Inschrijving voor selectie Mei Grand Prix nei Grand Prix 2.0

Elke ruiter/amazone uit Fryslân kan zich  vóór 25 juli opgeven door middel van het insturen van een filmpje en inschrijfformulier voor deelname aan de jaarlijkse instroom van MGPNGP 2.0.
De uiteindelijke selectie vindt plaats in de maand augustus.

Wie kunnen er aan meedoen:

 1. Senioren *: Instructeur: Rien van der Schaft
  Combinatie met KWPN of KFPS paard dat minimaal geregistreerd staat als Z2 + wp. Tevens moet de ruiter/amazone in het bezit zijn van een instructeurs diploma.
 2. Junioren*: Instructeurs: Senioren van ons project.
  Kinderen en junioren tot en met 18 jaar met D-pony minimaal 5 jaar oud en  minimaal L1 geregistreerd.
  Junioren van 12 tot en met 25 jaar met  KWPN/KFPS- paard vanaf  5 jaar en minimaal L1 + 1 winstpunt geregistreerd.
 3. Talentvolle combinaties met 4- , 5 en 6 jarige KWPN paarden*: Instructeur: Rien van der Schaft
  Voor de combinaties met een talentvol 4- , 5 of 6 jarig KWPN paard gelden geen kwalificatie eisen en is het bezit van een Instructeurs diploma niet verplicht

Het filmpje van max. 4 minuten en het inschrijfformulier  kun je mailen naar:
Petra Duindam, Schoterlandseweg 84 8411ZH Jubbega
tel.06-13617793; mail: petrapnp@chello.nl

De kosten voor je inschrijving bedragen 15 euro en dien je tegelijk met het mailen van je filmpje over te maken op rek.nr. NL34RABO 0184 8379 87 t.n.v. St. Mei Grand Prix nei Grand Prix o.v.v. inschrijving 2020.

*De voorwaarden en inschrijfformulieren voor deelname staan in zijn geheel op onze website:

www.meigrandprixneigrandprix.nl

Blij zijn we ook met onze andere sponsors, groot en klein, die elk op eigen wijze ons project steunen:

Stal de Merksen
Dierenkliniek Wolvega
KFPS
ArtiDesign
Dierfysiologie Monique Hoiting
Equifirst
Ecostyle
QHP
De dekenwasserij
De aquatrainer het Swarte Peart
Diana Design Studio
De evenemententrailer
KNHS
KWPN
De vrienden van!

Voorwaarden en inschrijfformulieren

Voorwaarden Senioren Mei Grand-Prix nei Grand -Prix 

 Voorwaarden Junioren Mei Grand-Prix nei Grand -Prix

Voorwaarden-combinatie-met-4-5-of-6-jarig-KWPN-paard-Mei-Grand-Prix-nei-Grand-Prix

2020 Mgpngp INSCHRIJFFORMULIER MEI GRAND 2 0 senioren 

2020 Mgpngp INSCHRIJFFORMULIER MEI GRAND 2 0 junioren 

2020 Mgpngp INSCHRIJFFORMULIER Combinatie 4 of 5 of 6 jarig KWPN Paard MEI GRAND 2 0