MGPNGP 3.0

Twa stappen fierder

Inleiding: In MGPNGP 1.0 waren onze doelen gericht op het versterken van de band
tussen fokkers en sporters, waarbij de ruiters/amazones zowel Grand-Prix moesten halen als ook door middel van instructies aan junioren onze Friese dressuur sport op een hoger niveau  brengen. In MGPNGP 2.0 hebben we het accent nog meer gelegd op het diervriendelijk opleiden van paarden/pony’s voor de breedte sport en indien mogelijk voor de (sub)top, waarbij zoveel mogelijk senioren en junioren mee konden doen. Beide doelen zijn behaald door de passende instructies van resp. Alex van Silfhout en Rien van der Schaft. We hebben nu in Fryslân voldoende instructrices, die beide doelen verder kunnen verankeren in onze dressuursport. In MGPNGP 3.0 richten we ons op zeer getalenteerde ruiters/amazones met ambitie, beschikkend over een paard/ D-pony met veel potentie.

Doelstellingen:

 1. Opleiden van, in totaal drie senioren/ junioren en een tweetal kinderen van 16 jaar of jonger met een D-pony, zeer talentvolle combinaties uit de provincie Fryslân, die uiteindelijk op het hoogste niveau willen acteren (nationaal en wellicht internationaal).
 2. De geselecteerde combinaties moeten een voorbeeldfunctie voor de dressuursport in Fryslân zijn.
 3. Fokkers/eigenaren moeten instemmen met de doelen en voorwaarden tot deelname aan het project van het paard/pony.

Profiel en taken instructeur/-trice:

 • De instructeur moet naast de vakdiploma’s zelf als ruiter/amazone op GP-niveau hebben geacteerd of als GP jurylid actief zijn.
 • Hij/zij moet de ontwikkeling van de combinaties duidelijk monitoren, waarbij het maken van aantekeningen hierover na elke instructie een vereiste is.
 • In samenwerking met de scouts van KFPS, KNHS Fryslân en KWPN Fryslân en bestuur van de Stichting MGPNGP jaarlijks combinaties selecteren.
 • Twee keer per maand instructies van 40 minuten verzorgen voor de paardencombinaties en voor de ponycombinaties twee keer per maand instructies van 30 minuten.
 • Met elke combinatie een training- en wedstrijdplanning maken.
 • Coaching bij losrijden voor de wedstrijden (indien mogelijk)

Profiel paarden/pony’s:

 • Een zeer talentvol, aansprekend, gezond dier met de potentie voor het hogere werk.
 • Jaarlijks moet het dier minimaal een klasse hoger worden geklasseerd.
 • Het niveau is bij selectie niet bepalend (L- paard/d-pony kan ook instromen).
 • Paarden en D- pony’s moeten 5 jaar of ouder zijn.

Profiel ruiter/amazone: Zij moeten:

 • Ambitieus zijn en de wil hebben om het hoogste in de sport te bereiken.
 • Willen werken aan het verbeteren van en het reflecteren op eigen fysieke, mentale en rij-technische vaardigheden.
 • Coachable zijn : o.a. open staan voor innovaties en tegelijk kritisch zijn.
 • Leren omgaan met de media.
 • Richting geven aan hun eigen PR op o.a. onze site en op de social media.

Wat hebben wij te bieden:

 1. Twee maandelijkse instructies van 40 resp. 30 minuten van GP amazone Veronique Roerink op woensdagavond  tussen 18.30-21.30 uur bij Stoeterij Bommelsteyn Haulsterweg 40 in Haskerhorne.
 2. Gratis veterinaire keuring.
 3. Frequente monitoring door Dierenkliniek Wolvega.*
 4. Gemixt ruwvoer en krachtvoer van Florian Horsefood incl. advies en monitoring.
 5. Media training
 6. Begeleiding bij het ontwikkelen van je eigen pr.
 7. Assistentie bij training- en wedstrijdplanning.
 8. Wedstrijdkleding en harnachement: Tweespan Exclusieve ruitersport Boornbergum.
 9. Dekenwasserij: De Dekenwasserij in Wijnjewoude.
 10. Begeleiding bij het ontwikkelen(mentaal, fysiek, technisch) en monitoren van je persoonlijk ontwikkelingsplan.

Duur van het opleidingstraject: Twee jaar. Ieder halfjaar wordt bekeken of de combinatie voldoende vorderingen heeft gemaakt en na een jaar wordt bekeken of de combinatie in het project kan blijven. Een verlenging van het traject na twee jaar kan voor een nader te bepalen periode tot de mogelijkheden behoren.

Selectie: Scouts van  bestuur en van KNHS, KFPS en  KWPN Fryslân benaderen persoonlijk  
zeer talentvolle combinaties, die worden uitgenodigd zich in de maand augustus  te presenteren. De combinaties moeten een dressuurproef rijden waarvoor ze gekwalificeerd zijn en er vindt aansluitend een intakegesprek plaats. Daarnaast staan de presentaties open voor alle combinaties, die naar hun eigen mening, voldoen aan het paarden/pony ruiter profiel.

Eigen bijdrage:
Een maandelijkse bijdrage van € 100,–.

Tussentijdse verkoop paard/pony:
Bij tussentijdse verkoop worden de door ons gemaakte kosten in rekening gebracht.     

*Er wordt frequent 360 graden preventief onderzoek verricht naar de hele constitutie van het paard(hart, bloed, mest, krachtvoer/ruwvoer, pezen, gebit ,hoefbeslag, zadel, beweging binnen/buiten),intensiviteit training per paard, etc.) Het accent komt te liggen op het voorkomen van blessures en het focussen op een “happy athlete”. Het streven is het dier per drie maanden te monitoren.