Concept Mei Grand-Prix nei Grand-Prix succesvol

Persbericht.

Concept Mei Grand-Prix nei Grand-Prix succesvol

Twee senioren maken plaats voor twee junioren
Het prestigieuze project  MGPNGP gaat in mei 2017 haar laatste jaar in en ligt op koers haar drie doelstellingen te halen. Vijf deelnemers moeten onder leiding van Alex van Silfhout in vier jaar Grand-Prix startgerechtigd zijn. Kim Jacobi en haar paard Horses2fly Apres Minuit zijn reeds GP en gaan op korte termijn zelfs Internationaal starten, Laura Zwart is GP startgerechtigd met haar paard Horses2fly Zandokan SMH en werd afgelopen week met haar paard Lumen Expres reserve kampioen in het Z2 bij het NK, Rensche de Haan met haar paard Horses2fly V-Power HH maakt flinke stappen en hoopt in 2018 in de GP te acteren. De amazones Ivonne Lawrence met haar paard Horses2fly DGH Corazon(ZZZ) en Linda van der Hauw met Horses2fly Tiadette ( reeds GP met 69,30%) maken plaats voor twee van onze junioren. De tweede doelstelling van MGPNGP omvat de olievlekwerking d.w.z. dat  bovengenoemde amazones ieder twee talentvolle junioren onder hun hoede hebben, die naar een zo hoog mogelijk niveau gebracht moeten worden. De junioren boekten in korte tijd een fantastische vooruitgang.  Zo werden diverse Nederlandse kampioenschappen behaald door Jinke Koopmans en Anna Siemensma en stromen Mellanie Welles met haar paard Horses2fly Zander en Willem Joëzer de Jong met Horses2fly Allure PR door naar de senioren. Mellanie start al GP U25 en Willem moet nog een kleine stap maken om GP te mogen starten.

Ook de derde doelstelling van het project MGPNGP om dressuurfokkers in contact te brengen met getalenteerde ruiters/amazones- en omgekeerd-werpt zijn vruchten af. Gerenommeerde dressuurfokkers als Willem van der Vlugt, Ate Kooistra, Doede Santema en op termijn Sjouke Duinstra laten paarden opleiden bij een van de GP amazones.
Samen sterk: Fokkerij en Sport in Fryslân is alleen mogelijk gebleken door een management structuur te bouwen rondom onze deelnemers en hun paarden, die bestaat uit top technische instructie, mentale eco- coaching, veterinaire begeleiding door Dierenkliniek Wolvega, krachtvoer van HippoStar, kleding van Hypo Fryslân en onze hoofdsponsor Horses2fly. Samen met diverse andere sponsoren maken ze het project mogelijk.

Springen:
De resultaten van het dressuurproject heeft ons gemotiveerd om ook een twee jarig junioren springproject te starten. Sinds kort zijn vijf combinaties geselecteerd door instructrice en hengstenkeuringscommissielid Hester Klompmaker. Hoofdsponsor van dit project is VDL-Stud uit Beers met ondersteuning van een aantal andere sponsoren uit het project MGPNGP. De deelnemers zijn: Arjanne Brinkhoff & Horses2fly Frederika , Nikki Hoekstra & Horses2fly Cantos Expected Anke Marije de Vries & Horses2fly Loro Piana Princesse Raye
Rink-Jan Dijkstra & Horses2fly Hazard en Gerrit Veenstra & Horses2fly Beverly. Onder de naam Talentvol Springteam Fryslân (TSF) gaan deze jeugdige talenten het komende jaar stevig aan de weg timmeren!

Voor nadere informatie c.q. toelichting kan contact worden opgenomen met Doede Santema, tel.06-55705955 of email info@dsantema.nl