Start inschrijving Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 3.0

Elke ruiter/amazone uit Fryslân kan zich vóór 14 augustus opgeven door middel van het insturen van een filmpje en inschrijfformulier voor deelname aan de jaarlijkse instroom van MGPNGP 3.0.
De uiteindelijke selectie vindt plaats op woensdagavond 24 augustus.

Wie kunnen er aan meedoen:

a. Zeer talentvolle combinaties met paarden: Instructeur: Veronique Roerink
Combinatie moet minimaal L geklasseerd zijn. Ruiter/amazone moet in Fryslân wonen en lid zijn van een rijvereniging in Fryslân. Paard moet 5 jaar of ouder zijn.

b. Zeer talentvolle combinaties met D-pony’s: Instructeur: Veronique Roerink
Maximale leeftijd ruiter/amazone is 16 jaar. Combinatie moet minimaal L geklasseerd zijn. Ruiter/amazone moet in Fryslân wonen en lid zijn van een rijvereniging in Fryslân. Pony moet 5 jaar of ouder  zijn.

Het filmpje van max. 4 minuten en het inschrijfformulier  kun je mailen naar:
Petra Duindam, Schoterlandseweg 84, 8411ZH Jubbega. Tel.06-13617793; e-mail: petrapnp@chello.nl

De kosten voor je inschrijving bedragen € 20,– en dien je tegelijk met het mailen van je filmpje over te maken op rek.nr. NL34RABO 0184 8379 87 t.n.v. St. Mei Grand Prix nei Grand Prix o.v.v. inschrijving 2022.

*De voorwaarden en inschrijfformulieren voor deelname staan in zijn geheel op onze website: www.meigrandprixneigrandprix.nl