Uitnodiging Ledenvergadering / Afscheid Doede Santema en Aukje Kroondijk

Het bestuur van het KWPN Regio-Friesland nodigt u van harte uit tot het bijwonen van onze:  
Algemene Ledenvergadering:  Maandag  14 november om 19.30 uur in het van der Valk Hotel Atalanta 10 Wolvega

en het afscheid van onze voorzitter en regio-secretaris

De vergadering begint om 19.30 uur en het afscheid van Aukje Kroondijk en Doede Santema begint om 21.15 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen ledenvergadering 16 maart 2016 ( zie website: kwpnfriesland.nl)

4. Informatie uit Jong KWPN

5. Informatie uit de ledenraad en fokkerijraad

6. Keuringen en activiteiten Regio Fryslân            Terugblik op 2016, vooruitkijken naar 2017

7. Rondvraag

8. Uitreiking kampioensprijzen veulens/paarden CK .

9. Huldiging fokkers van prestatiemerries in 2015.       21.00- 21.15  Pauze
10. Afscheid regio-secretaris en voorzitter KWPN Fryslân:  Regio secretaris : Doede Santema. Opvolgster: Swaen Brink  Voorzitter : Aukje Kroondijk  (aftredend en niet herkiesbaar). Kandidaat: Minne Hovenga

11. Hapje en drankje

Het bestuur

A. Kroondijk voorzitter

D. G.  Santema  regio-secretaris

 

Alle MGPNGP Amazones  en Junioren zijn van harte uitgenodigd!