Verschuiving Instructiedatum

De instructiedatum van 21 juli in Sonnega wordt verschoven naar 28 juli