Verschuiving lesdata

De lesdatum van 2 juni wordt verschoven naar 9 juni.