Verschuiving lesdatum!

De lessen van 7 april worden verschoven naar 21 april