MGPNGP 2.0

Aanleiding

Fryslân is van oudsher een provincie waar heel goede sportpaarden worden gefokt. De top Grand-Prix paarden Totilas en Okidoki zijn hier geboren. Met zulke goede paarden is het spijtig te moeten constateren dat er in de dressuur,maar ook in het springen, te weinig Grand-Prix ruiters/amazones in onze provincie actief zijn. Talentvolle ruiters en amazones moeten vaak ver reizen om instructie te krijgen van een Grand-Prix instructeur(trice). Met het dressuurproject Mei Grand-Prix nei Grand-Prix wil het stichtingsbestuur, dat de uitstekende fokkers die Friesland rijk is hun paarden gaan onderbrengen bij getalenteerde ruiters en of amazones uit Fryslân. Het eerste project MGPNGP heeft over de afgelopen periode alle deelnemers naar het Grand-Prix niveau gebracht. En ook de junioren hebben aansprekende resultaten en kampioenschappen behaald. Het project MGPNGP heeft november 2015 bovendien de landelijke prijs gewonnen voor het meest innovatieve project voor samenbrengen van sport (KNHS) en fokkerij (KWPN). Hierdoor is MGPNGP  hét voorbeeld geworden voor andere Regio’s om dit samenbrengen tussen fokkerij en sport op een vergelijkbare manier op te pakken.

Uit de door het van Hall-instituut uitgevoerde evaluatie van het eerste project MGPNGP blijkt, dat een ieder trots is op de bereikte resultaten van de senioren en junioren én dat een vervolgproject zeer wenselijk is. Het bestuur is blij met de door Van Hall aangedragen suggesties en verbeterpunten, zoals het invoeren van een jaarlijkse instroom van nieuw talent, het maken van trainings-en wedstrijdplannen, fokkers mogelijkheden aanreiken voor overeenkomsten met ruiters/amazones en met minimaal één amazone/ruiter op internationaal Grand-Prix niveau acteren. Om de fokkers nog meer bij het project te betrekken, willen we daarnaast jaarlijks  ook een aantal talentvolle  vier- en vijfjarige paarden (combinaties) selecteren en opleiden tot Z- niveau.

Het nieuwe project MGPNGP 2.0 kan hierdoor een nog sterkere boost geven om fokkers en ruiters/amazones  te triggeren om de multi-disciplinaire managementaanpak van paard en ruiter/amazone te omarmen. Als er in de komende jaren steeds meer getalenteerde ruiters op hoog niveau komen, krijgen de fokkers meer kans om lokaal hun paarden goed te laten trainen, waardoor het algehele niveau van zowel de paarden als de ruiters binnen Fryslân zal stijgen.

Organisatie

Het initiatief komt voort uit de regiobesturen van het KWPN Regio Fryslân (= fokkerij) en  de KNHS Regio Friesland (=sport). Beide organisaties worden  in de stichting MGPNGP vertegenwoordigd.

MGPNG is in de afgelopen vier jaren mede mogelijk gemaakt door de brede inzet van diverse sponsoren met als hoofdsponsor Horses2fly. In het nieuwe plan wordt  Stal de Mersken  hoofdsponsor en de Dierenkliniek Wolvega, KWPN regio Fryslan , KNHS regio Friesland, Hypo Fryslan, Equifirst, QHP , de Vrienden van Mei Grand Prix nei Grand Prix  en nog vele anderen belangrijke sponsoren.

Missie

De stichting MGPNGP wil in Fryslân een toename van het aantal Grand-Prix ruiters/amazones, zodat zij in de naaste toekomst in staat zijn om zowel jonge talentvolle ruiters, als talentvolle paarden op te leiden tot en met Grand-Prix niveau. Door met name de kwantitatieve groei van goed opgeleide ruiters en amazones, wordt het voor de fokkers gemakkelijker om hun toppaarden goed en in de regio te kunnen laten opleiden.

Het samenbrengen  van fokkers en talentvolle ruiters/amazones is voor de stichting een uitdaging. De stichting zal naast het aanbieden van verschillende mogelijkheden om tot een overeenkomst te kunnen komen tussen sporter en fokker, talentvolle 4 en 5-jarige paarden ( combinaties)selecteren en verder opleiden tot Z.

Tevens wil het bestuur van MGPNGP met het project 2.0  minimaal een combinatie, die op dit moment al Grand-Prix is, optimaal begeleiden naar een score van hoger dan 70% op internationale wedstrijden. Ook voor de junioren wordt de lat hoog gelegd. Opleiden tot Z2 en acteren bij selectiemomenten voor het kader.

De stichting wil daarnaast ook de Koninklijke Vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ de mogelijkheid bieden met enkele topcombinaties in te stromen en opnieuw aan het project MGPNG 2.0 deel te nemen.

Voor het stimuleren van de springsport in Fryslân wil de stichting in 2018  proberen een vervolg te geven aan het zusterproject van MGPNGP: Talentvol Springteam Fryslân (TSF).

Doelstellingen

 1. In een periode van vier jaar worden uit onze provincie een aantal talentvolle ruiters/amazones met talentvolle dressuurpaarden, die op dit moment minimaal op Z-niveau presteren (d.w.z. Z1 + minimaal 1 wp en tevens een galopwissel kan springen) , opgeleid tot en met Grand-Prix niveau.
 2. De talentvolle ruiters/amazones verplichten zich zelf ruiters/amazones op te leiden tot een hoger niveau, waarbij gestimuleerd wordt, dat ruiters/amazones lange- en korte termijndoelen leren opstellen en elkaar te volgen, zodat ze elkaars zwakke en sterke punten  leren kennen.
 3. De instructie is zowel technisch- als mentaal gericht d.w.z. helpen in de voorbereiding voor wedstrijden, omgaan met druk en management van de paarden.
 4. De instructie wordt op een vaste en kwalitatief hoogwaardige accommodatie in Fryslân gegeven, waarbij ook geïnteresseerden bij de trainingen aanwezig kunnen zijn.
 5. De stichting zal minimaal één persoon selecteren, die  ‘Top-ambassadeur’ van het project wordt.
 6. De deelnemende combinaties zullen zelf hun prestaties via de website van MGPNGP en de vele media bekend moeten gaan maken (facebook, websites, kranten etc.). Het verzorgen van en deelnemen aan demonstraties bv. tijdens concoursen, proefgerichte clinics en keuringen behoren tot het takenpakket.
 7. Eén keer in de 4 maanden (juni-september- januari) zal worden getoetst of een combinatie voldoende progressie heeft gemaakt.
 8. Jaarlijks zal er een selectie plaatsvinden  in de maand juni,waarbij nieuwe combinaties (senioren, combinaties met 4 of 5 jarige paarden en junioren) , die beter presteren en/of  over meer talent beschikken dan de deelnemende combinaties, kunnen plaats nemen in het project.  Dit kan ten koste gaan van de aan het project reeds deelnemende combinaties.
 9. De stichting zal verschillende mogelijkheden aanbieden om tot een overeenkomst te komen tussen de sporter en de fokker.
 10. Er zullen circa 5 KWPN – en circa 2 KFPS combinaties (senioren) worden opgeleid door één of meerdere topinstructeurs , waaronder onze huidige bondscoach senioren Rien van der Schaft. De seniordeelnemers aan MGPNGP 2.0 moeten les geven aan junioren. De junioren krijgen 4 maanden les van dezelfde senior, daarna krijgt men verplicht les van een andere senior. Er zullen maximaal 10 junioren met pony of KWPN paard worden geselecteerd en maximaal 4 junioren met een KFPS paard.
 11. Er zullen eveneens   maximaal zes combinaties met talentvolle  4 of 5-jarige  KWPN paarden door een topinstructeur in de persoon van Sjak Laarakkers, die veel ervaring heeft met het opleiden van jonge paarden  in een of twee jaar  worden opgeleid tot Z. Ook hier geldt, dat er jaarlijks in juni een selectie zal plaatsvinden waarbij nieuwe combinaties met 4 of 5 jarige paarden , die beter presteren en/of  over meer talent beschikken dan de deelnemende combinaties, kunnen plaats nemen in het project.  Dit kan eveneens ten koste gaan van de aan het project al deelnemende combinaties.

Wat verwacht de stichting van de deelnemers aan Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0

 • De combinatie (paard en ruiter/amazone) verbindt zich -na een proefperiode van 4 maanden- om voor een termijn van 4 jaar deel te nemen aan de instructies en aan wedstrijden die in overleg met de topinstructeur(s) worden vastgesteld.
 • De rolverdeling van/tussen eigen instructeur van de combinatie en de topinstructeur van de Stichting zal in overleg met de combinatie in de eerste 4 maanden van de overeenkomst worden uitgewerkt.
 • Met de eigenaren van de paarden worden afspraken gemaakt, opdat de paarden voor een langere periode beschikbaar zijn.
 • Bij blessures van ruiter/amazone en/of paard kan de organisatie de combinatie uitsluiten van verdere deelname.
 • Alle combinaties zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst moeten opstellen als ambassadeur van het project MGPNGP 2.0.

Criteria voor deelname

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het team van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0 dient men als combinatie:

Senioren

 • Minimaal Z-dressuur gekwalificeerd te zijn met een KWPN/KFPS paard((d.w.z. Z1 + minimaal 1 wp en tevens een galopwissel kunnen springen).
 • In het bezit te zijn van het Instructeursdiploma (uitgezonderd personen jonger dan 24 jaar).
 • In een persoonlijk gesprek met de topinstructeur zich te committeren aan het opleidingsprogramma van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0 en dient men zich “coachable” op te stellen.
 • De trainingen te volgen in een daarvoor geselecteerde accommodatie in de provincie Fryslân.
 • De eco-trainingen te volgen.
 • De opdrachten van de topinstructeur in de periode tussen de instructies uit te voeren.
 • In overleg met de instructeur een trainings- en wedstrijdplan te maken. Dit persoonlijk ontwikkelings plan wordt elke vier maanden door de instructeur getoetst en waar nodig aangepast.
 • De ruiter/amazone dient regelmatig instructie te verzorgen aan ruiters en amazones (junioren) die in de dressuur hoger willen worden opgeleid en deelnemen aan het project.
 • De ruiter/amazone levert een financiële bijdrage van 25 euro per les gedurende het gehele traject van 4 jaar.
 • De naam van het KWPN paard met de naam van de hoofdsponsor: De Mersken te laten beginnen en de registratie bij de KNHS te regelen. De namen van de KFPS paarden moeten beginnen met: MGPNGP. Ook hier geldt de registratieplicht bij het KNHS.  Dit geldt wat de naam betreft ook voor deelname aan internationale wedstrijden.
 • Indien de ruiter/amazone geen eigenaar is van het KWPN/KFPS paard, dan dient de eigenaar van het paard zich eveneens aan de voorwaarden van de selectie en de definitieve overeenkomst te committeren.
 • De ruiter/amazone zal na de les de accommodatie netjes achterlaten.
 • De combinatie dient aangesloten te zijn bij een rijvereniging die onder de Regio Friesland valt. Tevens behoort de deelnemer woonachtig te zijn in Friesland.
 • Het paard wordt pas toegelaten tot het project als het veterinair goedgekeurd is door een door de stichting MGPNGP te bepalen veterinair.

Combinaties met een talentvol 4- of 5 jarig KWPN paard.

 • Voor de combinaties met een talentvol 4- of 5 jarig KWPN paard gelden geen kwalificatie eisen en is het bezit van een Instructeursdiploma niet verplicht.
 • In een persoonlijk gesprek met de instructeur dient de ruiter/amazone zich te committeren aan het opleidingsprogramma van Mei Grand-Prix nei Grand-Prix 2.0 en dient men zich “coachable” op te stellen.
 • De trainingen te volgen in een daarvoor geselecteerde accommodatie in de provincie Fryslân.
 • De eco-trainingen te volgen.
 • De opdrachten van de instructeur in de periode tussen de instructies uit te voeren.
 • In overleg met de instructeur een trainings- en wedstrijdplan te maken. Dit persoonlijk ontwikkelings plan wordt elke vier maanden door de instructeur getoetst en waar nodig aangepast.
 • De opdrachten van de MGPNGP instructeur in de tijd tussen de trainingen uit te voeren.
 • De ruiter/amazone van een 4/5 jarig paard levert een bijdrage van 15 euro per les.
 • De naam van het paard met de naam van de hoofdsponsor: De Mersken te laten beginnen en de registratie bij de KNHS te regelen.
 • Indien de ruiter/amazone geen eigenaar is van het KWPN paard, dan dient de eigenaar van het paard zich eveneens aan de voorwaarden van de selectie en de definitieve overeenkomst te committeren.
 • De ruiter/amazone zal na de les de accommodatie netjes achterlaten.
 • De combinatie dient aangesloten te zijn bij een rijvereniging die onder de Regio Friesland valt. Tevens behoort de deelnemer woonachtig te zijn in Friesland.
 • Het paard wordt pas toegelaten tot het project als het veterinair goedgekeurd is door een door de stichting MGPNGP te bepalen veterinair.

      Junioren

 • Kinderen en junioren tot en met 18 jaar met D-pony minimaal 5 jaar oud en  minimaal L1 geregistreerd. Pony wordt opgeleid naar Z2 voor kaderwedstrijden en is verplicht mee te doen aan Felix Accountants Dressuurcup.  Junioren van 12 tot en met 25  jaar met  KWPN/KFPS- paard vanaf  6 jaar en minimaal Z1 geregistreerd. Paard wordt opgeleid voor deelname aan  talentendagen en kaderwedstrijden.
 • Ruiter/amazone vallen in de leeftijdscategorie tot en met  25 jaar .
 • Naast het nodige talent van paard/pony en ruiter/amazone moet men over veel ambitie en motivatie beschikken om een top ruiter/amazone te willen worden.
 • Men dient zich “coachable” op te stellen.
 • De eco-trainingen te volgen.
 • In overleg met de MGPNGP-instructeur een trainings- en wedstrijdplan te maken. Dit persoonlijk ontwikkelingsplan wordt elke vier maanden door de instructeur getoetst en waar nodig aangepast.
 • De naam van het KWPN paard/pony met de naam van de hoofdsponsor te laten beginnen( na 4 maanden)  en de registratie bij de KNHS te regelen.  De naam van het KFPS paard met de naam: MGPNGP te laten beginnen( na 4 maanden)  en de registratie bij de KNHS te regelen.  Dit geldt wat de naam betreft ook voor deelname aan internationale wedstrijden.
 • De trainingen te volgen in een daarvoor geselecteerde accommodatie in de provincie Fryslân.
 • De opdrachten van de MGPNGP-instructrices\instructeurs in de tijd tussen de trainingen uit te voeren.
 • De ruiter/amazone levert een bijdrage van 15 euro per les gedurende het gehele traject van 4 jaar.
 • De ruiter/amazone zal na de les de accommodatie netjes achterlaten.
 • De combinatie dient aangesloten te zijn bij een vereniging die onder de Regio Friesland valt. Tevens behoort de deelnemer woonachtig te zijn in Friesland.
 • Tussentijdse wisseling van paard/pony is toegestaan, mits de nieuw gevormde combinatie aan de basiseisen van de stichting MGPNGP voldoet en op korte termijn gepaste vorderingen maakt. Een en ander ter beoordeling van de MGPNGP-instructeur en het bestuur van MGPNGP.
 • Het paard/pony  wordt pas toegelaten tot het project als het veterinair goedgekeurd is door een door de Stichting MGPNGP te bepalen veterinair.

Kleding

 • De combinatie dient kleding en materiaal van de sponsor(-en) van het project te dragen bij het inrijden van en tijdens  instructiemomenten/wedstrijden/demonstraties etc..
 • De kleding, indien gesponsord, blijft eigendom van de stichting en zal bij tussentijdse beëindiging direct moeten worden ingeleverd (binnen één week na de schriftelijke melding van het stopzetten van de overeenkomst tussen de betreffende combinatie en de stichting MGPNGP).

Verzorgen van instructie

 • De stichting MGPNGP verplicht zich om in principe elke maand minimaal één instructie-dag te organiseren voor alle deelnemers

Selectie combinaties

Alle potentiële deelnemers in  Fryslân worden op de hoogte gebracht van bovengenoemde trajecten MGPNGP 2.0 en van de criteria voor deelname. Een ieder kan vervolgens inschrijven en de instructeur(s) maakt/maken in samenspraak met het Stichtingsbestuur MGPNGP een keuze welke  combinaties definitief worden geselecteerd.

Algemeen

Het bestuur van de stichting MGPNGP is verheugd dat de Nederlandse bondscoach dressuur senioren, Rien van der Schaft,  in principe vanaf 2018 wil meewerken aan de verdere uitbouw en het verzorgen van de trainingen van het project MGPNGP 2.0. Van der Schaft  heeft zelf negen paarden Grand-Prix gereden en heeft een groot aantal ruiters/amazones begeleid naar het internationale Grand-Prix niveau. Voor de 4 en 5 jarige paarden zijn wij eveneens zeer verheugd de  opleidingstrainer van jonge paarden bij uitstek Sjak Laarakkers te kunnen verwelkomen.

Voor de  eco-coaching wordt door het stichtingsbestuur de  bestaande overeenkomst met sport- en inspanningspsycholoog Berber van den Berg en haar team voortgezet.

Tot slot
In alle gevallen waarin de overeenkomst en bovenstaande voorwaarden niet voorzien heeft het bestuur van de Stichting MGPNGP het recht om naar eer en geweten hierin te besluiten en te voorzien. Deze beslissing is voor zowel de ruiter/amazone als de eigenaar van het paard als de (top)instructeur bindend en onherroepelijk.

Bestuur stichting Mei Grand Prix nei Grand Prix

Jos de Boer (voorzitter KNHS Regio Fryslȃn )                      – voorzitter

Minne Hovenga  (voorzitter KWPN Regio Fryslȃn)             – lid

Doede Santema                                                                            – penningmeester

Petra Duindam                                                                            – secretaris \ pr en media

 

Correspondentieadres

Petra Duindam

Schoterlandseweg 84

8411 ZH Jubbega

+31(0)613617793

petrapnp@chello.nl

 

Afkortingen:,

KNHS     – Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

KWPN   – Koninklijke Warmbloed Paardenstamboek Nederland

KFPS     –  Koninklijk Friesch Paarden- Stamboek